"Bez realitky" - právo bytové


 • připravujeme smlouvy o převodu jednotky do vlastnictví fyzických a právnických osob,
 • zařídíme rozdělení domu na jednotky (prohlášení vlastníka),
 • poskytujeme poradenství při vzniku a činnosti společenství vlastníků jednotek a jeho orgánů, včetně zápisu společenství do příslušného rejstříku,
 • připravujeme stanovy společenství vlastníků.

denně řešíme


 • žaloby na vyklizení bytů či nebytových prostor,
 • vymáhání dluhů na nájemném
 • vymáhání bezdůvodného obohacení,
 • exekuce na dluhy či vyklizení prostor,
 • spory mezi majiteli domů a bytů a jejich nájemníky,
 • spory mezi vlastníky jednotek navzájem nebo mezi vlastníky jednotek a společenstvím vlastníků či družstvem,

dále


 • zakládáme bytová družstva
 • připravujeme stanovy bytových družstev
 • zpracováváme stanoviska k právům a povinnostem orgánů či členů bytových družstev

Nemovitosti, Domy


 • Pomáháme řešit spory mezi spoluvlastníky nemovitostí, kteří se nemohou dohodnout, kdo má nemovitost, většinou dům, užívat a v jakém rozsahu,
 • jak se mají podílet na opravách a údržbě domu,
 • jak postupovat, užívá-li jeden z nich větší část, než odpo-vídá jeho spoluvlastnickému podílu,

pomáháme řešit


 • spory mezi vlastníky sousedních nemovitostí (tzv. sousedská práva
 • a také spolupracujeme s realitními kancelářemi, a to zejména při řešení složitých situací, přesahující možnosti jejich makléřů.


Běžně připravujeme všechny typy smluv, například


 • kupní smlouvy
 • darovací smlouvy
 • směnné smlouvy
 • smlouvy o smlouvě budoucí
 • smlouvy o zřízení věcného břemene
 • smlouvy o dílo
 • nájemní smlouvy
 • smlouvy o zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví nebo majetku ve společném jmění manželů dohodou


570 users in 30 days.